Pinaputok na Tilapia

INGREDIENTS:

HOW TO PREPARE PINAPUTOK NA TILAPIA:

* Toyomansi - 2 tbsp soy sauce + 1 tbsp kalamansi or lemon